scroll naar boven
Klotz Bedrijfshuisvesting
Klotz Bedrijfshuisvesting
Klotz Bedrijfshuisvesting

Bierenspark: opvallend anders

Aan de Ringbaan Noord 187-189 in Tilburg ligt het voormalige Bierens Machinefabrieken terrein: een zeer markante zichtlocatie, direct gelegen aan het Tilburgse Ringbanenstelsel.

De nieuwbouw voorziet na realisatie in 7 bedrijfsunits, met bedrijfs-/opslagruimte c.q. magazijn/werkplaats en kantoorruimte. Bovendien zullen er 3 units met showroom opgeleverd worden. Inrichting en voorzieningen worden in overleg met de kopers op maat ontwikkeld en opgeleverd.

Projectdocumentatie

Van dit bijzondere project heeft Klotz Bedrijfshuisvesting een informatieve pdf samengesteld, compleet met situatietekeningen, artist's impressions, maatvoeringen en informatie over het bestemmingsplan.

Vul het onderstaande interesseformulier in en u ontvangt per omgaande een link in uw mailbox waarmee u de pdf kunt downloaden op elk gewenst device.

snel

Interesseformulier

Na verzenden ontvangt u een ontvangstbevestiging met daarin de link naar de pdf.

PS Klotz Bedrijfshuisvesting gebruikt de door u aangeleverde gegevens uitsluitend om u van informatie over dit project te kunnen voorzien. Ook worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

Meet the Team

H.P.A.M. (René) Klotz MRICS RT RM

H.P.A.M. (René) Klotz MRICS RT RM REV

NVM Bedrijfsmakelaar
RICS Registered Valuer
TMI Taxateur
Recognized European Valuer

T (013) 8 200 100
M 06-515 70 350
rene@klotz.nu

H.P.A.M. (René) Klotz MRICS RT RM

U. (Usha) Boedhoe RT RM

NVM Bedrijfsmakelaar
TMI Taxateur

T (013) 8 200 100
M 06-306 26 576
usha@klotz.nu

H.P.A.M. (René) Klotz MRICS RT RM

R. (Rody) Lamper RT RM REV

NVM Bedrijfsmakelaar
TMI Taxateur

Recognized European Valuer

T (013) 8 200 100
M 06-827 83 964
rody@klotz.nu

Priscilla van Dam

P. (Priscilla) van Dam

Secretaresse

T (013) 8 200 100
M 06-86 85 01 19
E priscilla@klotz.nu

'Omdat het persoonlijk kan'

PRIVACYVERKLARING EN COOKIESTATEMENT VAN KLOTZ BEDRIJFSHUISVESTING

Op het gebruik van onze Internetsite zijn onze algemene Internetvoorwaarden van toepassing. Deze website is opgezet als informatieve site. Deze algemene Internetvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van onze Internetsite: Klotz Bedrijfshuisvesting stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Klotz Bedrijfshuisvesting een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Klotz Bedrijfshuisvesting vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Klotz Bedrijfshuisvesting stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Klotz Bedrijfshuisvesting de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen. Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met een van de medewerk(st)ers van Klotz Bedrijfshuisvesting om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren. De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze adviseurs, waarbij al uw omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Klotz Bedrijfshuisvesting niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Cookiestatement

Klotz Bedrijfshuisvesting maakt op de website www.klotz.nu gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Klotz Bedrijfshuisvesting maakt geen gebruik van vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website.

Welke cookies zijn er?

We maken gebruik van twee verschillende soorten cookies:

COPYRIGHT

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Klotz Bedrijfshuisvesting en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Klotz Bedrijfshuisvesting in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Klotz Bedrijfshuisvesting. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Klotz Bedrijfshuisvesting en/of haar leveranciers, behoudt Klotz Bedrijfshuisvesting zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld een tip die voor meerdere van onze klanten van belang zou kunnen zijn, geeft u ons daarmee het recht dat bericht op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is. Uiteraard geldt dit niet voor gegevens omtrent uw bedrijf. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Internetsite, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij ons en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben.

VERWIJZINGEN EN HYPERLINKS

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klotz Bedrijfshuisvesting, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Klotz Bedrijfshuisvesting, waarbij de website binnen de kaders van Klotz Bedrijfshuisvesting verschijnt) aan te brengen. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Klotz Bedrijfshuisvesting zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

PRIJZEN & PROMOTIES

Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze Internetsite wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.